Logo

Istorijat

  • Jasminko Ristović u Novom Sadu osniva Mistral DOO kao trgovinsko preduzeće, a 1997 Mistral Komerc DOO, sa osnovnom delatnošću prodaja konzumnih jaja, pretežno na Novosadskim pijacama.

  • Prelazi u proizvodnju gotove hrane za životinje (koncentrate) i to u iznajmljenoj mešaoni u Suseku kod Beočina.

  • Preduzeće seli i prelazi u Temerin gde od preduzeća Termoelektro kupuje kompleks (mešaonu, 5 malih silosa, 3 objekta za tov brojlera kapaciteta 50.000 brojlera u turnusu, i jedan objekat kapaciteta 15.600 komada konzumnih nosilja u turnusu, te objekat za radnike kao i 2 nedovršena objekta za tov junadi P=2800m2 i to sve na površini od 10.000 ha sa urađenom kompletnom infrastrukturnom mrežom. Tako da nastavlja da radi sa mnogo većim kapacitetom u odnosu na proizvodnju koju je preduzeće imalo do tada.

  • Kroz proces dokapitalizacije u Mistral Komerc DOO kao novi partner ulazi grupacija MIMS iz Sarajeva. Nakon ulaska MIMS-a, Mistral Komerc počinje ubrzan razvoj u svim sverama poslovanja kao i investicija, što firmu dovodi u grupu srednjih preduzeća.

  • Nakon izgradnje još 2 objekta za tov, Mistral Komerc odlučuje da ugasi tu proizvodnju i pređe kompletno na proizvodnju konzumnih jaja, što i sa krajem 2010. i početkom 2011. završava (opremanje objekata i početak proizvodnje).

  • Dolazi do nove promene u vlasničkoj strukturi kompanije, gde jedan od dotadašnja dva vlasnika i to Bosna Auto iz Sarajeva, prodaje svoj udeo kompaniji Bingo iz Tuzle, koja postaje novi vlasnik udela u Mistral Komercu.

  • Sadašnji vlasnici kompanije Mistral Komerc DOO su Bingo iz Tuzle i Ristović Jasminko.