Logo

Ljudski resursi

Ambiciozni, mladi i stručni kadrovi Mistral Komerca, uz podršku iskusnijih kolega, treba da ostvaruju dobre rezultate i da pri tom budu svesni da napredak nije moguće ostvariti bez volje za promenama. Brzina u odlučivanju, jasnoća i stručnost postaju karakteristike Mistral Komerc tima, uvek spremnog na nove izazove koji ih očekuju u budućnosti.


Mistral Komerc svim zaposlenima pruža mogućnost za profesionalno usavršavanje i mogućnost napretka u karijeri uzimajući u obzir obrazovanje i sposobnosti zaposlenih.

Zaposleni aktivno učestvuju u odlučivanju kod svih poslovnih aktivnosti, u skladu sa odgovornostima i organizacionom strukturom kojoj pripadaju.

Mistral Komerc omogućava zadovoljstvo zaposlenima u radu, motivisanost i kreiranje jedinstvenog identiteta kompanije.


Zaposleni u Mistral Komercu su konstantno posvećeni ostvarenju dugoročnog uspeha kompanije.


Na zdravlje i bezbednost radnika se posvećuje posebna pažnja kao i poštovanje ljudskih prava koji je jedan od stožera politike Mistral Komerca, a to se posebno odnosi na poštovanje kulturnih i etičkih razlika medju zaposlenima, i u zajednici uopšte, transparentnost poslovanja u skladu sa zakonskim i ostalim regulativnim propisima, obezbedjivanje održivosti društva i neposredne okoline, kao i komunikacija sa svim interesnim grupama radi boljeg razumevanja njihovih potreba, predstavljaju osnovne prinicipe kojima se rukovodi Mistral Komerc tim.

Obuka menadžmenta u oblasti upravljanja i motivacije zaposlenih odavno postoji i ona je okosnica novog načina rada i odnosa sa zaposlenima.


Otvoreni konkursi