Logo

Kvalitet i bezbednost

Bezbednost i kvalitet proizvoda predstavljaju osnovu uspeha naše kompanije. Od početka rada pa do danas izuzetno smo posvećeni očuvanju poverenja i interesa potrošača.

Stručnjaci kontrolišu prijem sirovina sa polja od setve do žetve, a oni dalje u najvećem delu čine osnovu za proizvodnju stočne hrane. U PC Proizvodnja hrane za životninje se zatim dalje kontrolom ostalih sastojaka i provernim recepturama dobija visoko kvalitetna stočna hrana koja se koristi na našim farmama. Na taj način se obezbeđuje adekvatna ishrana nosilja i kvalitet sirovine koja ulazi u proizvodnju.


Trajno strateško opredeljenje komapnije jeste vrhunski kvalitet proizvoda i potpuno zadovoljstvo potrošača. Ovakvu politiku Mistral Komerc realizuje primenom permanentnom sistemskom kontrolom higijenske i hemijske ispravnosti proizvoda. Svi proizvodi Mistral Komerca podvrgnuti su višestepenoj i rigoroznoj kontroli na različitim tačkama proizvodnog procesa. Pored internih laboratorijskih analiza, kontrolu ispravnosti i kvaliteta proizvoda na redovnoj osnovi obavljaju i akreditovane laboratorije. Gotovi proizvodi kontrolišu se i čuvaju u skladu sa njihovim specifičnostima.

Naši zaposleni svesni su da je bezbednost proizvoda na prvom mestu, radi očuvanja zdravlja ljudi koji svakodnevno konzumiraju naše proizvode. Stručne službe za kontrolu kvaliteta specijalno su obučene za ovaj posao i savesno ispunjavaju svoje zadatke. Imamo konstantne aktivnosti na edukaciji svih članova distributivnog lanca, kako bi proizvodi neizmenjenog kvaliteta stigli do potrošača.


Osiguravanje dodatnih mera za bezbednost i kvalitet predstavljaju neke od osnovnih ciljeva daljeg razvitka kompanije. U narednom periodu planirano je osavremenjavanje postojećih proizvodnih pogona, te ulaganje u proširenje proizvodnih kapaciteta uz unapređenje i nadogradnju pomoćnih objekata koje predstavlja preduslov za buduće inovacije.

Uspešno je implementiran HACCP sistem, čime se bezbednost i kvalitet naših proizvoda uskladila sa evropskim standardima.